ჩვენი კომპანიისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა – ფრაქცირებული პერლიტის ექსპორტი. კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის ფარავნის პერლიტის საბადოს. მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, თურქულ და ბერძნულ პერლიტებთან შედარებით, თავისი მაღალღირებულებითი თვისებების გამო (აფუების მაღალი კოეფიციენტი, დაბალ ტემპერატურაზე აფუება, ფორიანობა და ა.შ.) იოლად დაიმკვიდრა თავი მსოფლიო ბაზარზე. დღეისთვის ქართულ პერლიტზე დიდი მოთხოვნაა რუსეთში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, უზბეკეთში და ა.შ.
ჩვენ დღეისთვის ვაწარმოებთ ძირითადად სამი სახის ფრაქცირებულ პერლიტს:
0,16 – 0,63 მმ
0,63 – 1,2 მმ
1,2 – 2,5 მმ.
დაფასოება ხდება 1.5 ტონიან ბიგ-ბეგებში.