ჩვენ შესახებ

ჩვენი კომპანია შპს ,,წალკა 91″ დაარსდა 1991 წელს. ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა პემზის და ღორღის სამთო-საკარიერო დამუშავება, პემზის მოპოვება-რეალიზაციას და სამშენებლო ბლოკის წარმოებას.

2014 წლიდან შპს ,,წალკა 91″-მა დაიწყო საკუთარი პერლიტის საბადოს დამუშავება. დღეისათვის შპს ,,წალკა 91″ აწარმოებს პერლიტის მოპოვება-რეალიზაციას, ფრაქცირებული პერლიტის ექსპორტს, თანამედროვე ტექნოლოგიური პერლიტის ქარხნის შეძენის შედეგად დღეისათვის საქართველოში ყველაზე მაღალხარისხოვანი პერლიტის წარმოებას.

კონტაქტი

ჩვენი პროდუქტები